fbpx

Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Dzień dobry!

Przed rozpoczęciem współpracy chciałabym abyś zapoznał/a się z moim regulaminem. Ułatwi to Tobie oraz mi pracę i pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Proszę o dokładne przeczytanie regulaminu.

Definicje

 1. Dietetyk – Dietetyk kliniczny Klaudia Czajczyńska.
 2. Pacjent – Każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, akceptuje niniejszy regulamin i zamawia lub zamówiła usługę oferowaną przez Dietetyka.
 3. Materiały – Wszystkie pliki/dokumenty, które Dietetyk przekazuje Pacjentowi w trakcie współpracy.

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych Przez dietetyka klinicznego Klaudię Czajczyńską.
 2. Każdy Pacjent korzystający z usług dietetycznych oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanawiania niniejszego regulaminu. Jeżeli pacjent nie zgadza się z którymś podpunktów dotyczących współpracy, wymagane jest poinformowanie o tym Dietetyka poprzez e-mail lub drogą telefoniczną przed rozpoczęciem współpracy.

Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety.

2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

 3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach.

 4. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.

 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

 6. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę oraz zdaje sobie sprawę z tego, że pożądane efekty, zależą głównie od tego, czy stosuje się do zaleceń dietetycznych.

7. Pacjent ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.

8. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail, telefonu lub za pośrednictwem platformy Facebook.

Prawa i obowiązki Dietetyka

 1. Dietetyk przeprowadza dokładny wywiad żywieniowy (w formie online lub poprzez wysłanie kwestionariusza żywieniowego), który umożliwi ułożenie indywidualnej i dobrze dopasowanej diety do potrzeb Pacjenta.
 2. Jadłospis jest wysyłany do 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia wywiadu żywieniowego lub odesłania kwestionariusza i otrzymaniu płatności za usługę na wskazany rachunek bankowy.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą e-mail, telefonu, WhatsApp lub Facebook.
 4. Po zapoznaniu się z jadłospisem, możliwość modyfikacji przepisów jest możliwa do maksymalnie:
  • 10 dni w przypadku jadłospisów 7-dniowych
  • 15 dni w przypadku jadłospisów 10-dniowych.
 5. W przypadku, gdy któryś przepis z diety nie będzie smakował lub będzie trudność z jego przygotowaniem, należy zgłosić ten fakt Dietetykowi w jednej wiadomości (dlatego bardzo ważne jest dokładne określenie swoich preferencji żywieniowych).
 6. W przypadku jadłospisu 7-dniowego jest możliwość wymiany maksymalnie 3 przepisów, w przypadku jadłospisu 10-dniowego można zgłosić zmianę do 5 przepisów.
 7. Każda zmiana posiłków ponad wyznaczoną liczbę jest dodatkowo płatna (10 zł za każdy posiłek). Ilość posiłków co miesiąc się odnawia w przypadku przedłużenia współpracy (co miesiąc jest możliwość zmiany 3-5 posiłków), ale nie sumuje się. Jeśli Pacjent nie wykorzysta 3-5 posiłków w ciągu jednego miesiąca, ilość niewykorzystanych posiłków nie jest dodawana do kolejnego miesiąca.
 8. Wszystkie nieodpłatne zmiany w jadłospisach zostaną wykonane do 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości.
 9. Kontakt z Dietetykiem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00. Poza wyznaczonymi godzinami kontakt możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu.
 10. Dietetyk nie odpowiada na wiadomości w niedzielę i święta (oprócz sytuacji wyjątkowych) oraz poza godzinami pracy.
 11. Dietetyk ma prawo zerwać współprace z pacjentem, jeśli pacjent nie chce stosować się do zaleceń oraz w przypadku braku kontaktu ze strony pacjenta (brak raportów, odpisywania na wiadomości), przez okres dłuższy niż 3 tygodnie.
 12. Po otrzymaniu diety, należy najpierw dokładanie zapoznać się z zaleceniami, aby uniknąć zadawania niepotrzebnych pytań. W razie, gdyby coś było niejasne, a nie zostało uwzględnione w zaleceniach, proszę na bieżąco pisać i pytać.

Odwoływanie, przekładanie konsultacji, zmiany i zwroty

 1. W wyjątkowych sytuacjach Dietetyk może odwołać konsultację (z przyczyn wyjątkowych) z 2 dniowym wyprzedzeniem. Wtedy od razu zostanie ustalony nowy termin wizyty.
 2. W sytuacjach losowych jest możliwość odwołania konsultacji z min. 2-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Ułożony jadłospis nie ulega zwrotowi.
 4. Jeżeli pacjent wykupił pakiet współpracy miesięcznej, a nie umówił się na żaden termin konsultacji, pieniądze za współpracę nie zostaną zwrócone, a konsultacje przepadają.
 5. Jeżeli pacjent umówił się na konsultacje online, a nie skontaktuje się z Dietetykiem w ciągu 15 minut po planowanym rozpoczęciu konsultacji, dietetyk nie ma obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez pacjenta.

Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Pacjent stosując się do nich bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.

2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych.

Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Dietetyka. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.